Grote prijs Frans Vanwildemeersch

Uitreiking van de grote prijs Frans Vanwildemeersch op de algemene vergadering van Bols op het Sint-Leocollege.

Reacties