Een wandeling in Gent

 Zondagse boekenmarkt 
 aan de Ajuinlei
 en aan de Predikherenlei

 Zicht op de Granslei

 Gravensteen
 Kapel van refugiehuis Drongenhof
 Miat, museum
 muurschildering

 Standbeeld van Deconinck op de trappen van de Minardschouwburg, Walpoortstraat
 Openbare stadsbibliotheek De Krook
 De Passanten van Michaël Borremans op het Miriam Makebaplein


Reacties