Streetart in Brugge

Rijkepijndersstaat. Geïnspireerd door de woorden van Guido Gezelle "En ‘k hoorde de veugels zo geerne schufelen"

Sint-Clarastraat 44
 
't Zand
Gistelsesteenweg
Hauwerstraat
Peter Benoitlaan
Fonteinstraat
Hooistraat
Predikherenstraat
Zandpoortje

Reacties